Tasarım, tasarımcı içindir — Storyly Studio

Tasarım, tasarımcı için midir yoksa toplum için midir? Gibi bir tartışma konusu aklınıza gelmesin. Bu yazıda WYSIWYG editör tasarlamaktan bahsedeceğiz.

Compound document displayed on Xerox 8010 Star system

Kimin için yaptık?

Tadaa! Storyly Studio karşınızda…

Storyly Studio UI
Interaction Components — Editor Side
Interaction Components — SDK Side

Users spend most of their time on other sites. This means that users prefer your site to work the same way as all the other sites they already know. Design for patterns for which users are accustomed.

Neden Dark Mode?

Story List and Studio

Neden Inline Edit değil?

Create a Countdown

Her ortamda aynı görüntüyü nasıl sağlıyoruz?

…ve 1 yıl sonra

Problemler

  • Interaktif komponentlerin özellikleri kalabalıklaşıyor
  • Her story için branding renklerine göre buton, text yapmak isteyenler renkleri kaydedilmiyor.
  • Storylerdeki objelerin(ör: buton) yeri korunarak çoğaltılamıyor.
  • Image yüklemeden sıfırdan story üretilemiyor. Bu nedenle düz renge sahip bir story oluşturulamıyor.
  • Ekran boyutları değişse de story kanvası statik olduğu için ortadaki alanı iyi kullanamıyoruz.
  • Studio’nun içindeyken başka story groupa geçilemiyor.
  • Kısayollar ve klavye tuşlarına görev tanımlanmadı.

Interaktif Komponentler

Users are more tolerant of minor usability issues when they find an interface visually appealing.

Old Pane — New Pane

Renk Kaydetme, Story Çoğaltma, Create from Scratch

Create from Scratch, Save Color and Duplicate

Ekran kırılımları (Dikey)

FullStory Data
Available Space for 1440x900

Vee Storyly Studio tekrar karşınızda!…

Studio UI — V2

Umarım her zaman severek yapacağınız işlerde yer alırsınız. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

--

--

Product Designer @AppSamurai

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store